U NU OF BURMA - BORN LEADER

U   NU   OF   BURMA - BORN LEADER
U Nu: Born on May 25, 1907. Nayoan La Pyay. [Maharthamaya Nay.], 1269, Saturday.

Sunday, February 2, 2014

ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလာ ၄ရက္၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၀၉ ခုႏွစ္ျပာသုိ လဆုတ္
၉ရက္ တနဂၤေႏြ ေန ့ကား ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လုံး၀ လြတ္လပ္ေသာႏုိင္ငံ အျဖစ္သုိ ့ေရာက္ရွိ
ေသာ ေန ့ ျဖစ္သည္။ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ ့အျပားရွိ ျမိဳ ့ရြာမ်ားတြင္ ထုိ ့ေန ကုိ မွတ္တမ္းတင္ေသာ
ေမာ္ကြန္းေက်ာက္စာတုိင္မ်ား စုိက္ထူၾကျပီးလၽွင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ကမၺည္း ထုိးထားၾကသည္။

"ျဂီ သကၠရာဇ္ တစ္ေထာင့္သုံးရာ ကုိးခုႏွစ္၊ျပာသုိလဆုတ္(၉)ရက္ ၊တနဂၤေႏြ ေန ့အား ဤငါတုိ ့
ျမန္မာျပည္ လုံး၀လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္ၾကီးအျဖစ္
ေကာင္းစြာေရာက္သတည္း။ "

ဤ ေန ့ကုိ မေမ ့ေလ်ာ့ၾကေစရန္ ႏူိးေဆာ္သည္ အေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး ေန ့ အထိမ္းအမွတ္ပဲြမ်ား
ဆင္ယင္က်င္းပၾက၏။အထိမ္အမွတ္ပြဲမ်ားတြင္ လြပ္လပ္ေရး ေက်ာက္တုိင္တြင္ စုေ၀းၾက ၍
ျပည္ေထာင္စု တည္ျမဲေရး တုိးတတ္ေရး ကုိ မေမ့ မေလ်ာ ေဆာင္ရြက္ရန္အဓိ႒ာန္ မ်ား
ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ ႏွင့္ ျပပြဲ ျပိဳင္ပြဲ မ်ား ကုိ လည္း က်င္းပၾကသည္။No comments:

Post a Comment