U NU OF BURMA - BORN LEADER

U   NU   OF   BURMA - BORN LEADER
U Nu: Born on May 25, 1907. Nayoan La Pyay. [Maharthamaya Nay.], 1269, Saturday.

Thursday, July 2, 2015

သရီးဒီ ပန္းခ်ီကားေပၚက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးလက္ရွီက်ေနာ္တို႕ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ အစိုးရက ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေနေသာအဆင့္လို႕ အတိအလင္း ေၾကညာထားတယ္။
-
ဒါကို ညွာညွာတာတာ လက္ခံႀကိဳဆုိပီး အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို လက္တြဲေဆာင္ရြက္ ေနသူမ်ား ရွိတယ္။ မယံုတ၀က္ ယံုတ၀က္ ေစာင့္ၾကည့္ရင္း တလြဲေတြ႕တဲ့ဟာ ေတြေၾကာင့္ ယံုရခက္ေနသူေတြရွိတယ္။ မယံုေရးျခာမယံုလို႕ ႏႈတ္ခမ္းတလန္ ပန္းတလန္ ဟုတ္တိပတ္တိ ေျပာထားပီးကာမွ ေျပာင္းျပန္လွန္ ၀င္ပါလာသူေတြရွိတယ္။ မယံုဘူးေဟ့ ဆိုပီး လံုး၀ ဖရံုမသီးသူေတြရွိတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္အာဏာရွင္ဟာ ရွင္ေနလ်က္က (သူ႕အဆိုအရ) ေဘးထြက္ထိုင္ေနပီး အာဏာကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လြဲေျပာင္းေပးလိိုက္ၿပီလို႕( ၂ခုလံုးသည္ တခုတည္းသာျဖစ္ေသာ ) ယခင္စစ္အစိုးရ ႏွင့္ ယခုအစိုးရတို႕က ဆိုသည္။
-
အာဏာရွင္ဆိုတာ အရွင္မထြက္ဘူးတဲ့ လူထုေဒၚအမာစကား။ ရွင္းေနတာက ရွင္ေနေသးတယ္ဆိုရင္ မထြက္ေသးဘူး ထြက္ကို မထြက္ေသးဘူး။
ခုအေျခအေနက အရင္က ဘာတခြန္းမွေျပာခြင့္မရွွိတဲ့အဆင့္ကေန တလံုးစ ၂လံုးစ ေျပာလို႕ ရရာက အထိုက္အေလ်ာက္ေျပာႏိုင္မဲ့အဆင့္ကို ေမ်ာ္ကိုးတာေလာက္သာပါ။ သူ႕ကိုႏိုင္ေအာင္ တြြန္းလွန္ႏိုင္သူ ေျခမႈန္းႏိုင္သူ သုတ္သင္ႏိုင္သူ မရွိခဲ့ေသးပါ။
၁၉၆၂ စစ္အာဏာသိမ္းပီးေနာက္  စစ္အာဏာရွင္ကို ျမန္မာျပည္သူ လူူတန္းစား အလႊာအသီးသီး အစုအသီးသီး လူထုဆန္႕က်င္မႈမ်ားနဲ႕ အစဥ္တစိုက္ ဆန္႕က်င္လာခဲ့ၾကတယ္။
-
၁၉၆၂- ကေန ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မ်ားအထိ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီပါတီ (ပီဒီပီ) ျပည္ခ်စ္လူငယ္တပ္ေပါင္းစု စတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ႏိုင္ငံေရးအယူဝါဒအရ  ဆန္႕က်င္ ေတာ္လွန္ၾကသလို လူမ်ိဳးေရးအရ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္နဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အတြက္ ဆန္႕က်င္ေတာ္လွန္တဲ့ ကရင့္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး (ေကအန္ယူ)၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (ေကအိုင္ေအ)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ စတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ တစိုက္မွတ္မွတ္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး နဲ႕ုလည္း ဆန္႕က်င္လာခဲ့ၾကတယ္။
-
၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟာ  မူလရွိရင္းစြဲ အဖြဲ႕မ်ားအျပင္ ခြဲထြက္အဖြဲ႕မ်ား၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (စီအန္အက္ဖ္) လို အခု ေနာက္ေပၚ ရခိုင္တပ္ဆိုတာလို အသစ္ေပၚေပါက္ေသာအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ အေရအတြက္အားျဖင့္ ပိုလာတာ ရွိမယ္။
-
၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆအရ ဆန္႕က်င္ေတာ္လွန္ေသာအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး/ မကဒတ) ဒီမိုကေရစီညီညြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု (ဒညတ)၊ ျပည္သူ႕ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (ပီဒီအက္ဖ္) စတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့ေပမည့္လည္း စစ္အစိုးရကို ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး ထိထိေရာက္ေရာက္ မထိုးနက္ႏိုင္ပါဘူး။
-
အာဏာရွင္သက္တန္းရင့္လာတာနဲ႕အမွ် စစ္အာဏာရွင္မ်ားအတိုင္းအဆမရွိ ခ်မ္းသာကာ ျပည္သူလူထု ဆင္းရဲတြင္းနက္တယ္ ဆိုတာေလာက္မက အသိညဏ္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ  လူေနတိုးတက္မႈ အစစခြ်တ္ၿခံဳက်ေနခ်ိန္မွာ
 -
တိုင္းျပည္ရဲ႕ သယံဇာတ ေငြေၾကးဓန ေတြကို အသံုးျပဳပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ခိုင္ျမဲေရး အသြင္ေျပာင္းအကြယ္အကာတည္ေဆာက္ဖို႕ ညဏ္သစ္ေလာင္း ရင့္မာလာေနတာနဲ႕အမွ် သူတို႕ကို ဆက္ခံမႈ ္ျပဳမည့္ အခိုင္အမာ မ်ိဳးဆက္မ်ား အခံ အရံ မ်ိဳးဆက္မ်ား အတြယ္အႏြယ္ ကပ္ပါးးမ်ား “ေပး-စား ကမ္း-ယူ“ အသိမဲ့ ေပါင္းမ်က္ႏြယ္မ်ား စသည္စသည္ တည္ေဆာက္လ်က္ ေနေနတာပါ။ ျဖစ္ထြန္းေနတာပါ။

-
 အျမင္ပိုင္းမွာ ၀ဲေတြ ဖန္တီးထားတယ္ ျမစ္ဆံု၀ဲ ဂဏန္း-နံပတ္ေတြ၀ဲ မဲစရင္း၀ဲ ပညာေရး၀ဲ သမတကံစမ္းမဲ၀ဲ ၀ဲတကာ၀ဲ ရွစ္ပူးမဲ ဗက -မက၀ဲ ကိုးကန္႕၀ဲ လည္ေနၾကေပေတာ့
-
အလုပ္ေတြ ဖန္တီးထားတယ္ ဥပေဒေတြ ျပင္ၾက တင္ၾက လြတ္ေတာ္ေတြ၀င္ၾက လုပ္ခေတြ  ကုန္ေစ်းႏႈံးေတြ ညိမ္းခ်မ္းေရးေတြ အလုပ္ရႈပ္ေနၾက။ တကဲ့အရင္းအျမစ္က ထိလို႕ တို႕လို႕မရ။
-
တိုင္းရင္းသားေတြဆိုလဲ စစ္အုပ္စု မ်က္လွည့္ပြဲမွာ ပရိတ္သတ္ထဲက ေဗာ္လန္တီယာလို ၀ိုင္းထဲေခၚပီး ဟိုကိုင္ ဒီလွန္လုပ္ေနရတဲ့ဘ၀
-
ၿခံဳၿပီးေျပာရမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာ့လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အဆင္အျပင္ အခင္းအက်င္း တခုလံုးရဲ႕  အေနအထားဟာ ထိျခင္တဲ့ေနရာကထိ ဖိျခင္တဲ့ေနရာကဖိ ျပဳျခင္ျပဳ ထုျခင္ထု ဘာတခုမွ သက္ေရာက္မႈမရွိတဲ့ “သရီးဒီ ပန္းခ်ီကားေပၚက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ” 3D art display
 ျဖစ္ေနတာပါဘဲ။

No comments:

Post a Comment