U NU OF BURMA - BORN LEADER

U   NU   OF   BURMA - BORN LEADER
U Nu: Born on May 25, 1907. Nayoan La Pyay. [Maharthamaya Nay.], 1269, Saturday.

Tuesday, October 13, 2015

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးေန႕


ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕တို႕၏ လက္ေအာက္ခံ ကိုလိုနီ ဘ၀မွ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႕တြင္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့သည္. . . ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္း လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ခန္႕မွစ၍ ရပ္တည္လာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္. . . သို႕ေသာ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ၾကိမ္၊ ၁၈၅၂ ခုနွစ္တြင္ တစ္ၾကိမ္၊ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ၾကိမ္ သံုးၾကိမ္တိုင္တိုင္ အဂၤလိပ္၏ နယ္ခ်ဲ႕စစ္ပဲြမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီး ေနာက္ ကိုလိုနီဘ၀သို႕ က်ေရာက္ခဲ့ရသည္။

သူ႕ကြၽန္အျဖစ္ မခံလိုသူ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ရရာလက္နက္ ၊ လူသူစုစည္း၍ ေနရာအႏွံ႕မွာ ထၾကြပုန္ကုန္ ၾကသည္. . သို႕ေသာ္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ. . . ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္ လြန္ေျမာက္ၿပီးသည့္ေနာက္ ၀ိုင္အမ္ဘီေအ။ ဂ်ီစီဘီေအ အသင္းမ်ား တည္ေထာင္ကာ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ အတြက္ စည္းရုံးလႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္. . . ၁၉၂၀ျပည့္နွစ္တြင္ ပထမတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္၊ ၁၉၃၀ ျပည့္နွစ္တြင္ ဆရာစံဦးေဆာင္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမား အေရးေတာ္ပံု တို႕ ဆင့္ကဲ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္. . ထို႕ေနာက္ တို႕ဗမာအစည္းအရုံး တည္ေထာင္ၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္ေရး၊ အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပဲြကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္. . .

ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဆင့္သို႕ ကူးေျပာင္းၿပီး ဂ်ပန္၏ အကူအညီႏွင့္ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့ပါသည္. . . ဂ်ပန္ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ၿဗိတိသွ် တို႕ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္. . သို႕ေသာ္ က်ားေၾကာက္လို႕ ရွင္ၾကီးကိုး ၊ရွင္ၾကီးက်ားထက္ဆိုး ဆိုသကဲ့သို႕ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္သည္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ထက္ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ျပဳမူဆက္ဆံခဲ့သည္. .

၁၉၄၂ ခုနွစ္မွ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ထိ သံုးႏွစ္တာ ဖက္ဆစ္တို႕ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းသည့္ ဒဏ္ကို ျမန္မာတို႕ခံခဲ့ရသည္. . . ၁၉၄၅ခုနွစ္ ၊မတ္လတြင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ပါ၀င့္သည့္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးကို ဆင္ႏဲြခဲ့ၾကသည္. . . ဖက္ဆစ္တုိ႕ ျမန္မာ့ေျမေပၚ မွ မရႈမလွ ဆုတ္ခြာသြားၾကရသည္. . ထိုအခါ ၿဗိတိသွ် မဟာမိတ္တပ္မ်ား ေရာက္လာၿပီး ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ရည္ရြယ္ခဲ့သည္. . . သို႕ေသာ္ ျမန္မာျပည္သူလူထုသည္ လံုး၀ လြတ္လပ္ေရးကိုသာ လိုခ်င္ၾကသည္. . ကြၽန္ဘ၀တြင္ ဆက္လက္ မေနလိုၾကေတာ့ေခ်။

ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ ဆႏၵအင္အား ၾကီးမားမႈ၊ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံ ေဆာင္ရြက္မႈတို႕ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရး ပန္းတိုင္သည္. . နီးသည္ထက္ နီးကပ္လာခဲ့သည္. . . တစ္ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရး ရေတာ့မည္ဟု သိရွိထားခ်ိန္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ၾကံခံခဲ့ရသည္. . ျမန္မာျပည္သူတို႕အတြက္ အစားထိုး၍ မရႏိုင္ေသာ ဆံုးရံႈးမႈ ၾကီးျဖစ္ခဲ့ရသည္. .

သို႕ေသာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအားလံုး၏ စည္းလံုး ညီညြတ္မႈ အားမာန္ ျဖင့္ ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းခဲ့ရာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႕၊ နံနက္ ၄ နာရီ မိနစ္ ၂၀ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့သည္. . လြတ္လပ္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းတြင္ ျပည္သူတို႕၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္မ်ားစြာ စေတးခဲ့ရသည္. . . အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အသက္ကို ေပးခဲ့ရသည္. . လြတ္လပ္ ေရးအတြက္ ျမဳပ္ႏွံခဲ့ရေသာ အရင္းအႏွီးကား ၾကီးမားလွေပသည္. .

လြတ္လပ္ေရးဆိုသည္မ်ာ ေလႏွင့္လည္းတူသည္ ေရႏွင့္လည္းတူသည္၊ က်န္းမာျခင္းႏွင့္လည္း တူသည္ ေလကို အလြယ္တကူ ရႈရႈိက္ေနရစဥ္၌ ေလ၏တန္ဖိုးကို မသိႏိုင္ ထိုနည္းတူပင္ ေရ၏တန္ဖိုး၊ က်န္းမာျခင္း၏ တန္ဖိုးတို႕ကိုလည္း အဆင္သင့္ရေနခ်ိန္ႏွင့္ သြားလာ လုပ္ကိုင္ေနရခ်ိန္၌ အေရးမထားမိတတ္ၾကေခ်။

လြတ္လပ္ေရးသည္လည္း ထို႕အတူပင္ျဖစ္သည္ . . . လြတ္လပ္ေနခ်ိန္၌ လြတ္လပ္ျခင္း၏ တန္ဖိုးကို မသိႏိုင္ လြတ္လပ္ေရး ဆံုးရံႈးခ်ိန္က်မွသာလြတ္လပ္ျခင္း၏ အရသာႏွင့္ တန္ဖိုးကုိ ေကာင္းစြာ သိရွိႏို္င္သည္. . .

ျမန္မာတို႕ လက္၀ယ္ရရွိၿပီးေသာ လြတ္လပ္ေရးကို ထာ၀စဥ္ တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားဖို႕ လုိသည္. . လြတ္လပ္ေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဴး၏ တာ၀န္မွာ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ထုိက္တန္ ေအာင္ ေနတတ္ရသည္. . စည္းႏွင့္ ကမ္းႏွင့္ ေနတတ္ရသည္. . လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ထိပါးလာမည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖ်က္ရန္မွန္သမွ်ကိုလည္း အျမဲ တေစ သတိထား၍ ရွင္းလင္းသုတ္သင္ေနရသည္. . . သို႕မွာသာ လြတ္လပ္ေရး အဓြန္႕ရွည္၍ ျပည္သူတို႕၏ဘ၀ သာယာ၀ေျပာမည္ ျဖစ္ေပသည္. .

ေဒၚႏုၾကည္( မဟာ၀ိဇၹာ)

အားလံုးကိုခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္. . . .

No comments:

Post a Comment