U NU OF BURMA - BORN LEADER

U  NU  OF  BURMA - BORN LEADER
U Nu: Born on May 25, 1907. Nayoan La Pyay. [Maharthamaya Nay.], 1269, Saturday.

Friday, August 2, 2013

အလိုရွိသည္


ဦးႏုေရးသား ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ႕သည့္ စာအုပ္မ်ားကို မွ်ေ၀ဖတ္ရႈေစလိုသည့္ ေစတနာရွင္မ်ား ထံမွာ စာအုပ္ေကာ္ပီေလးမ်ား အလွဴခံအပ္ပါသည္။ • စာအုပ္အမည္ = ဖိႏွိပ္မႈတိုက္ပြဲ အဆင့္ဆင့္
 • ေရးသားသူ = ဦးႏု
 • စာအုပ္အမ်ိဳးအစား = ႏိုင္ငံေရး
 • စာမ်က္ႏွာ = ၁၁၆ မ်က္ႏွာ
 • ထုတ္ေဝသည့္ ခုႏွစ္ = ၁၉၅၉-ခု၊ ဇူလိုင္လ
 • ထုတ္ေဝသည့္ အႀကိမ္ = ပထမအႀကိမ္
 • တန္ဖိုး = ေဈးႏႈန္းေရးမထားပါ
 • စာေပတိုက္ = ဖဆပလ(သန္႔ရွင္း)အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ေဝသည္။
ဦးႏုေရးသားေသာ ရွားပါးစာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီကို ျမတ္ႏိုးသူတိုင္း လြတ္လပ္ေရးကို စံုမက္ သူတိုင္း လူ႔အခြင့္အေရးကို တန္ဘိုးထားသူတိုင္း အတြက္ ေရးသားထားသည္။ ထိုစာအုပ္၏ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ စထြက္ခ်င္း အုပ္ေရ တစ္ေသာင္းကို တစ္လအတြင္း ကုန္သြား၍ ေနာက္လမွာ ငါးေထာင္ထပ္ရိုက္ရပါသည္။ • စာအုပ္အမည္ =  ျပည္ေတာ္သာ ျပည္ေထာင္စုပန္းတုိင္
 • ေရးသားသူ = ဦးႏု
 • စာအုပ္အမ်ိဳးအစား = ႏိုင္ငံေရး
 • စာမ်က္ႏွာ =  မ်က္ႏွာ၃၄၄
 • ထုတ္ေဝသည့္ ခုႏွစ္ = ၂၀၁၃ခု၊ ဇူလိုင္လ
 • ထုတ္ေဝသည့္ အႀကိမ္ = ပထမအႀကိမ္
 • တန္ဖိုး =
 • စာေပတိုက္ = 
 • Description: ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုကုိယ္တုိင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လမွ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လအထိ အသံလႊင့္ဌာနမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ လူထုတရားပြဲမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ အသင္းအဖြဲ႕ တရားပြဲမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ မိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္း ၁၂ ခုကို ဆရာေဇာ္ဂ်ီက ေရြးခ်ယ္ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ဆရာေဇာ္ဂ်ီေရြးခ်ယ္ရာတြင္ “ျပည္ေထာင္စုပန္းတုိင္”ဟူ၍ အမည္ႏွင့္ လုိက္ေအာင္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ မည္သုိ႔ျဖစ္ေပၚလာ၍ ေျခာက္ႏွစ္တာကာလအတြင္း မည္သုိ႔ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပုံမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဟူ၍ ျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၌ မည္သုိ႔ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ဳိး ထားရွိပုံကိုလည္းေကာင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ေအာင္လည္း မည္သုိ႔အားထုတ္ေနပုံသေဘာကိုလည္းေကာင္း၊ ဦးႏု၏ ျမန္မာစကားေျပ ေရးသားပုံ, ပရိသတ္နားရွင္း၍ စိတ္ညြတ္လာေအာင္ ဆုိတတ္မိန္႔တတ္ပုံကို နည္းယူႏုိင္ေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘုရား တရား သံဃာႏွင့္ ဗုဒၶသာသနာအေရးေတာ္ပုံ

၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ကလကတၱားယူနီဗာစီတီ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဦးႏုသည္ ၄င္းတကၠသုိလ္၌ ဘုရား, တရား, သံဃာႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳၿပီးသည့္ေနာက္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္၏ အေျခအေနဆုိသည့္ မိန္႔ခြန္းေလးရပ္ကို သြားေရာက္ေဟာေျပာေပးခဲ့ရာ ထုိေဟာေျပာခ်က္ကို စာအုပ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ ပါရမီဆယ္ပါး၊ ဗုဒၶ၀င္၊ ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားဓမၼ၊ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ေက်းဇူးျဖင့္ ကမၻာအႏွံ႔သုိ႔ ဗုဒၶသာသနာျပန္႔ပြားခဲ့ပုံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဗုဒၶသာသနာ၀င္အက်ဥ္းကို အခ်က္အလက္ အေထာက္အထား စုံလင္စြာျဖင့္ ေဟာေျပာေပးထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။


 အသားထဲက ေလာက္ထြက္
 • ၁၉၄၂ ခုႏွစ္က ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏုသည္ မႏၲေလးေထာင္တြင္း အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း ခံခဲ့ရရာ ထုိသုိ႔ အက်ဥ္းက်ခံရစဥ္ အဂၤလိပ္ျပဇာတ္တစ္ခုကို ဖတ္မိခဲ့သည္။ ထုိျပဇာတ္ပါ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ “တုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး” ဌာနခ်ဳပ္၌ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အျဖစ္အပ်က္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အေတာ္အတန္တူေနသည္ကို ေတြ႕ရသျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆုိျဖစ္ခဲ့ရာ ၄င္းကို စာအုပ္အျဖစ္ ထုတ္ေ၀လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ စာေရးသူက “ ... ဤျပဇာတ္ကို ဖတ္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ စာဖတ္သူမ်ားသည္ အပ်င္းလည္းေျပသေလာက္ေျပ၍ သင္ခန္းစာလည္း ရသင့္သေလာက္ ရၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ... ” ဟု အမွာစာတြင္ ဆုိထားသည္။
ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ႏွင့္ အနတၱလကၡဏတရားေတာ္
 ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ႏွင့္ အနတၱလကၡဏတရားေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏု ေဟာၾကားခဲ့သည့္ ေဟာေျပာခ်က္မိန္႔ခြန္း ၂ခုကို စုစည္း၍ စာအုပ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထုတ္ေ၀ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဦးႏု၏ ေဟာေျပာခ်က္မတုိင္မီတြင္ သက္ဆုိင္ရာ သုတ္မ်ား၏ ပါဠိကို ဦးစြာေဖာ္ျပေပးထားသည္။ ဦးႏု၏ ေဟာေျပာရွင္းလင္းခ်က္မ်ားသည္ ဓမၼစၾကာသုတ္ႏွင့္ အနတၱလကၡဏသုတ္မ်ား၏ အဓိပၸာယ္ကို သာမန္စကားေျပာပုံစံျဖင့္ ေဟာေျပာထားျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ပါဠိမတတ္ကၽြမ္းသည့္ သာမန္ပုဂၢဳိလ္မ်ားပင္ အဆုိပါသုတ္မ်ား၏ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ ေလးနက္ပုံကို အလြယ္တကူပင္ နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ေဒသနာတရားတည္ဟူေသာ စက္ဘီးကို စၿပီး လည္ေစေသာ သုတ္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ တရားစၾကာကို လည္ေစေသာ သုတ္ျဖစ္သည့္ ဓမၼစၾကာသုတ္၊ တစ္ေလာက ရွိရွိသမွ် ႐ုပ္ေတြ, နာမ္ေတြဟာ ငါ့ဥစၥာမဟုတ္၊ ငါေကာင္ သတၱ၀ါေကာင္ မဟုတ္၊ အလုိသုိ႔မလုိက္၊ သူ႕သေဘာအတုိင္း ျဖစ္, ပ်က္ေနသည့္ သေဘာတရား သက္သက္မွ်သာ ျဖစ္သည္ဆုိသည့္ အခ်က္ကို ေဟာေတာ္မူထားသည့္ အနတၱလကၡဏသုတ္ကို ဤေဟာေျပာခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အခ်ိန္တုိအတြင္း နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။
 • ငါးပါးသီလအေၾကာင္း၊ ျမတ္စြာဘုရားအေၾကာင္း၊ သံဃာေတာ္အေၾကာင္း၊ ဓမၼအေၾကာင္း၊ ဗုဒၶသာသနာအေရးေတာ္ပုံ

 ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏု ေဟာၾကားခဲ့သည့္ ဘာသာေရးမိန္႔ခြန္း ၅ ခုျဖစ္သည့္ ဗုဒၶအေၾကာင္း မိန္႔ခြန္း၊ ဓမၼအေၾကာင္းမိန္႔ခြန္း၊ သံဃအေၾကာင္းမိန္႔ခြန္း၊ ဗုဒၶဘာသာ သမုိင္းအေၾကာင္းမိန္႔ခြန္း၊ ငါးပါးသီလအေၾကာင္းမိန္႔ခြန္းမ်ားကို စုစည္းကာ စာအုပ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ ထုတ္ေ၀ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ငါးပါးသီလအေၾကာင္းမိန္႔ခြန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ ဆ႒သဂႌတီ မဟာပါသာဏလုိဏ္ဂူတြင္ မိန္႔ျမြတ္ခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းျဖစ္ၿပီး က်န္ ၄ ခုမွာ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ ကလကတၱားတကၠသုိလ္၌ မိန္႔ျမြတ္ခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဓမၼကၡႏၶာ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ကို ေမႊေႏွာက္ေခ်ာက္ခ်ားေစ၍ ရဟန္းပညာရွိ လူပညာရွိမ်ဳိးစုံႏွင့္ တုိင္ပင္ညႇိႏႈိင္း ေရးသားထားသည့္ မိန္႔ခြန္းမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ မိန္႔ခြန္းတုိင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိ႔ သိသင့္သိထုိက္ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္ကို
တြ႕ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ၏ အဆီအႏွစ္ျဖစ္ေသာ ရတနာသုံးပါးအေၾကာင္း၊ ဗုဒၶတရားအဆီအႏွစ္မ်ား၊ သီလအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ၊ ဗုဒၶျဖစ္စဥ္ ဗုဒၶ၀င္၊ သံဃာေပၚထြန္းလာပုံႏွင့္ သံဃာတုိ႔၏ အေရးပါပုံ၊ သဂၤါသနာသမုိင္းေၾကာင္း၊ ဘုရား, တရား, သံဃာဂုဏ္ေတာ္မ်ားအေၾကာင္းကို အခ်ိန္တုိအတြင္း နားလည္သေဘာေပါက္ႏုိင္ေအာင္ ေဟာေျပာထားႏုိင္သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။


အကုသုိလ္ ပ်က္အစဥ္ ျပင္ခဏ
၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏု၏ ငယ္မူလက္ရာ ၀တၳဳရွည္ႏွစ္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ အကုသုိလ္၊ ပ်က္အစဥ္ ျပင္ခဏတုိ႔ကို ေပါင္းစည္း၍ ထုတ္ေ၀ထားျခင္းျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment