U NU OF BURMA - BORN LEADER

U   NU   OF   BURMA - BORN LEADER
U Nu: Born on May 25, 1907. Nayoan La Pyay. [Maharthamaya Nay.], 1269, Saturday.

Friday, August 30, 2013

ဆ႒သဂၤါယနာဓမၼဝိနယ အမိန္႕ေတာ္ၿပန္တမ္း၁၃၁၆-ခုႏွစ္၊ သာသနာ-၂၄၉၈ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လၿပည့္ေန႕မွ စတင္က်င္းပ၍ ၁၃၁၈-ခုႏွစ္၊ သာသနာ-၂၅၀ဝ ၿပည့္ႏွစ္၊ ကဆုန္လၿပည့္ေန႕တြင္ ၿပီးဆံုးေအာင္ၿမင္သည့္ ဆ႒သဂၤါယနာ မဟာဓမၼသဘင္ႀကီး၌ ဆ႒သဂၤါယနာဩဝါဒစရိယဆရာေတာ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္ သံဃအဖြဲ႕ ဆရာေတာ္မ်ားအမႉးရွိေသာ သံဂီတိကာရ ၂၅၀ဝေက်ာ္တို႕က အနာဂတ္သာသနာ တည္ၿမဲေရး၊ တိုးတက္ႀကီးပြားေရး၊ သန္႕ရွင္းေရး၊ ဘုရားရွင္၏ အဆံုးအမႏွင့္အညီ က်င့္ၾကံေရးတို႕ကိုေရွ႕႐ႈ၍ ေအာက္ပါဆ႒သဂၤါယနာ ဓမၼဝိနယ အမိန္႕ေတာ္ၿပန္တမ္းကို ထုတ္ၿပန္ေတာ္မူလိုက္ၾကသည္။

၁။ ကယဝိကၠသိကၡာပုဒ္ေတာ္အရ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားၿခင္း အမႈမွေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမည္၊

၂။ ဇာတ႐ူပသိကၡာပုဒ္ေတာ္ႏွင့္အညီ ေ႐ႊေငြစေသာ ရတနာတို႕ကိုကိုင္တြယ္ခံယူၿခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္၊

၃။ သစ္သီးေပးၿခင္း၊ ပန္းေပးၿခင္း၊ ေဆးကုၿခင္းစေသာ ကုသယ၊အေနသန၊ မိစၦာဇီဝအမႈတို႕မွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္၊

၄။ အာဇီဝဟူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ပညတ္ေတာ္မူေသာ ေၿခာက္ပါးေသာ သိကၡာပုဒ္ေတာ္တို႕ကို က်ဴးလြန္ၿခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္၊

၅။ ဂိရဂၢသမဇၨသိကၡာပုဒ္ေတာ္အရ ဇာတ္ပြဲ၊ ႐ုပ္ေသးပြဲ၊ အၿငိမ့္ပြဲ၊ ႐ုပ္ရွင္ပြဲ၊ ၿပဇာတ္၊ ဆပ္ကပြဲ၊ ေဘာလံုးပြဲ၊ လက္ေဝွ႕ပြဲအစရွိေသာ ပြဲလမ္းသဘင္တို႕ကို ၾကည့္႐ႈၿခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္၊

၆။ ၿမင္းပြဲ၊ ေလွပြဲ၊ ႏြားပြဲစသည္မ်ားသို႕ သြားလာၿခင္း၊ ေလာင္းတမ္းကစားၿခင္းမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမည္၊

၇။ျမိဳ႕တြင္း၊ ရြာတြင္းသို႕ သြားလာသည့္အခါ ေသခိယသိကၡာပုဒ္ေတာ္ႏွင့္အညီ သကၤန္း႐ံု၍ သြားၿခင္းစသည္တို႕ကို ျပဳက်င့္ၾကရမည္၊

၈။ ရာဇဝတ္မႈမကင္းေသာ ျပဳက်င့္မႈမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမည္၊

၉။ ဝိနည္းေတာ္အရ လံုေလာက္ေသာအေၾကာင္းမရွိပဲ ျုမိ႕တြင္းရြာတြင္းသို႕ အခ်ိန္အခါမဲ့တို႕၌ သြားလာၿခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမည္၊

၁၀။ျမိဳ႕တြင္း၊ရြာတြင္း၌ ရဟန္းတို႕ႏွင့္ မေလ်ာ္ေသာေနရာဌာနသို႕ သြားလာၿခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမည္၊

၁၁။ ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးသည္မွ ျြကင္းက်န္ေသာ ဝိနည္းသိကၡာပုဒ္ေတာ္တို႕ကိုလည္း မိမိအသက္ႏွင့္အတူ ႐ိုေသစြာ ေစာင့္ထိမ္းၾကရမည္၊

၁၂။ ပရိယတ္၊ ပဋိပတ္လုပ္ငန္းမွတပါး ရဟန္းတို႕၏ အလုပ္မဟုတ္ေသာ ဂိဟိကမၼမ်ားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမည္။

အဆိုပါဆ႒သဂၤါယနာဓမၼဝိနယၿပန္တမ္းႏွင့္ ဆန္႕က်င္သည့္ အလဇၨီ ဒုႆီလ ပါပပုဂၢိဳလ္တို႕မွာမူ သာသနာေတာ္၏ စူးေညႇာင့္ အညစ္အေၾကးသဖြယ္ ၿဖစ္သည္ဟူ၍ ဤႏိုင္ငံေတာ္ဗုဒၶသာသနာေတာ္အဖြဲ႕က ယံုၾကည္ပါေသာေၾကာင့္ အနာဂတ္သာသနာေတာ္ တည္ၿမဲေရး၊ တိုးတက္ၾကီးပြားေရး၊ သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ေရးတို႕ကို ေရွး႐ႈကာ " ဝိေစယ် ဒါနံဒါတဗၺံ" ဟူေသာ ပါဠိေတာ္ႏွင့္အညီ အဆိုပါ ဆ႒သဂၤါယနာ ဓမၼဝိနယၿပန္တမ္းႏွင့္ ညီညြတ္စြာ လိုက္နာေတာ္မူသည့္ ရဟန္းေတာ္အရွင္ၿမတ္တို႕အား စိစစ္၍ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ဗုဒၶသာသနာအဖြဲ႕ၾကီးက ဗုဒၶဘာသာဝင္အေပါင္းတို႕အား ေလးနက္စြာ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း။

အဆိုပါဆ႒သဂၤါယနာ ဓမၼဝိနယၿပန္တမ္း အတိုင္း မလိုက္နာေသးသည့္ ပုဂၢိဳလ္တို႕ကို နိဂၢဟမျုပ ပဂၢဟအမႈၿဖင့္ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ခဲ့လွ်င္ အဆိပ္ပင္ေရေလာင္း ဆိုသကဲ့သို႕ၿဖစ္သည္ဟု ယူဆဖြယ္ရွိေသာေၾကာင့္ ထိုပုဂၢိဳလ္တို႕အား အလ်င္အၿမန္ အက်င့္သိကၡာကို ျုပၿပင္ထိန္းသိမ္းၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ဗုဒၶသာသနာအဖြဲ႕က ေလးနက္စြာ ေမတၲာရပ္ခံပါေၾကာင္း။

ၿပည္ေထာင္စု ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တစ္ဝွမ္းရွိ သာသနာေရးဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားက ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံ၍ မိမိတိုကဆိုင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ အထက္ပါအတိုင္း တိုက္တြန္းၿခင္း ေမတၲာရပ္ခံၿခင္းအမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ဗုဒၶသာသနာအဖြဲ႕က ေလးနက္စြာ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္း။

“သာသနာႏွစ္ ၂၄၉၈(ေအဒီ-၁၉၅၄)ခုသို႕ေရာက္ေသာ္၊ ၿမန္မာနိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု အမွဴး ၿပဳေသာ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ၿမန္မာ" သီဟိုဠ္(သီရိလကၤာ)" ထိုင္း(ယိုးဒယား) '' လာအို(ေလာ)" ကေမၻာဒီးယား" ဟူေသာ ေထရ၀ါဒ ငါးနိုင္ငံတို႕မွာ သံဃာေတာ္ ၂၅၀၀ တို႕ကို ပင့္ဖိက္၍၊ သဂၤါယနာတင္ပြဲၾကီး (ဆ႒အၾကိမ္) က်င္းပ ၿပဳလုပ္ေစ၍၊ ပါဠိေတာ္မ်ားကိုသာမက " အ႒ကထာက်မ္းမ်ား'' ဋီကာက်မ္းမ်ားကိုပါ မူအမ်ဳိးမ်ဳိး ညွိႏွဳိင္း တည္းၿဖတ္ေစၿပီး၊ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ကမ ၻာအႏွံ႔ၿပန္႔ပြားထြန္းလင္းေစရန္ စက္တင္ပံုႏွိပ္ၿဖန္႔ခ်ီခဲ႔ေပသည္၊ ဤသဂၤါယနာတင္ပြဲၾကီး၌ (ယခင္သဂၤါယနာတင္ပြဲၾကီးမ်ား၏ စံခ်ိန္အတိုင္း)ၿမန္မာနိုင္ငံမွ ဘဒၵႏ ၱေရ၀တမေထရ္(အဘိဓဇ မဟာရ႒ဂုရု- ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ရ ) ကသဘာပတိအၿဖစ္၎၊ မဟာစည္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱေသာဘနမေထရ္(အဂၢမဟာပ႑ိတ-ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ရ)က ပုစၦက=ေမးသူအၿဖစ္၎၊ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱ ၀ိစိတၱသာရာဘိ၀ံသ မေထရ္(ပထမဆံုး- '' တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာ ဂါရိက-ဘြဲ႔ရ) က ၀ိသဇၹက=ေၿဖဆိုသူ အၿဖစ္၎၊ သဂၤါယနာတင္ပြဲၾကီးကို ဦးစီးက်င္းပၾကေလရာ၊ သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၀၀ ၿပည့္တြင္ေအာင္ၿမင္စြာ ၿပီးစီးသြားခဲ့ခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႕ျပန္တမ္း“

No comments:

Post a Comment