U NU OF BURMA - BORN LEADER

U   NU   OF   BURMA - BORN LEADER
U Nu: Born on May 25, 1907. Nayoan La Pyay. [Maharthamaya Nay.], 1269, Saturday.

Thursday, June 9, 2016

သခင္ႏု၏ လက္ဝဲ ညီၫႊတ္ေရးမူအေပၚ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားမ်ား၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ က်င္းပတဲ့ခါမွာ အားလုံးက တတပ္ တအား ပူးေပါင္းပါဝင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ ။
-
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ ပင္လုံညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အားလုံး တက္ေရာက္ျခင္းထက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ တက္ေရာက္ေရးကို ေဆာင္႐ြက္ထားေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္ဟု ၾကားရသည္။

-
 ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကရန္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးသည္မွ ယေန႕တိုင္ အေတာမသတ္ႏိုင္ေအာင္ ေတာက္ေလာင္ခဲ့ေသာ စစ္မီးကို ညီညြတ္မႈျဖင့္သာ ၿငိမ္းသတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
ထိုေၾကာင့္ ဘသိန္းလြင္ ေရးသားသည့္ ေဆာင္းပါးတပုဒ္ကို ျပန္လည္ တင္ျပလိုက္ပါသည္။
-
၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ထုတ္ပယ္လုိက္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ဘာေၾကာင့္ ထုတ္ပယ္ရေၾကာင္း  ဖဆပလ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေရႊတိဂံု အေနာက္မုခ္၌ က်င္းပေသာ လူထု အစည္းအေဝးတြင္ တုိင္းျပည္သို႔ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဖက္ဆစ္ ဆန္႔က်င္ေရး ကာလအတြင္း ျပည္သူ႔တပ္ဦး ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြင္း တက္တက္ႂကြႂကြ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးသူ ျဖစ္သည့္အျပင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီအေပၚ သံေယာဇဥ္ ႀကီးလွေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖဆပလႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပန္လည္ ပူးေပါင္းေရးကို ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေလသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ လန္ဒန္ ေဆြးေႏြးပြဲမွအျပန္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ မိမိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မ်ားကို ဖဆပလဦးစီး အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕သို႔ ျပန္လည္ တင္ျပၿပီးေနာက္ “က်ဳပ္ေျပာလိုက္မယ္၊ ေပါင္းခ်င္ရင္ အျခား အဖြဲ႕အစည္းေတြကိုေတာ့ က်ဳပ္ မေပါင္းခ်င္ဘူး။ အဲဒီ သိန္း-သန္းထြန္း ကြန္ျမဴနစ္ေတာ့ ေပါင္းႏုိင္တယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မကြယ္လြန္မီ တစ္ပတ္ခန႔္အလို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပေသာ အစည္းအေဝးတြင္လည္း “ယခုကၽြန္ေတာ္ တိတိလင္းလင္း ေျပာထားစမ္းမယ္။ ဗမာျပည္မွာ လူထုညီၫြတ္ေရး တုိင္းရင္းသား ညီၫြတ္ေရးေတြဟာ မၿပိဳမကြဲဘဲနဲ႔ လူငယ္ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ ညီၫြတ္သည္ထက္ ညီၫြတ္ရင္ အဲဒီအင္အားဟာ ႀကီးႀကီးသေလာက္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးဟာ ပိုေကာင္းလာမယ္” ဟု လက္ဝဲညီၫြတ္ေရးကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဖဆပလႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ ျပန္လည္ ပူးေပါင္းေရးကို ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္မွာပင္ လုပ္ႀကံခံခဲ့ရသျဖင့္ ျပန္လည္ပူးေပါင္းေရးသည္ အထမေျမာက္ခဲ့ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး သံုးလပင္ မျပည့္မီ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၈) ရက္ေန႔တြင္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ေတာခုိကာ လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္ကို က်င့္သံုးလာသျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးသည္ စတင္ ေတာက္ေလာင္ လာေတာ့သည္။ ဖဆပလအစိုးရသည္ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔ႏွင့္ တုိက္ေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္စဲရန္ လက္ဝဲ ညီၫြတ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို မတရားသင္းအျဖစ္ ေၾကညာျခင္း မျပဳေသးဘဲ လက္ဝဲ ညီၫြတ္ေရးရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိေပသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သခင္ႏု ေနအိမ္၌ ဗိုလ္လေက်ာ္၊ ဗုိလ္စိန္မွန္၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္၊ ဦးဗေဆြ၊ ဦးအုန္းႏွင့္ ဦးသိန္းေဖ (ျမင့္) တုိ႔ လက္ဝဲ ညီၫြတ္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သခင္ႏုက ဆုိဗီယက္႐ုရွားႏွင့္ အေရွ႕ဥေရာပ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ဆက္သြယ္ရန္၊ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ဓနရွင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူပိုင္ သိမ္းရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဝင္ကုန္၊ ထြက္ကုန္၊ ႏုိင္ငံျခား ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးကို ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရက တုိက္႐ိုက္ လုပ္ကုိင္ရန္၊ လန္ဒန္တြင္ ထားရွိေသာ ေငြေၾကးစီမံမႈ အဖြဲ႕ကို ျမန္မာျပည္သို႔ေရႊ႕ရန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး စစ္ေရးကို ထိပါးေစမည့္ ႏုိင္ငံျခား အကူအညီမယူရန္၊ တပ္မေတာ္ကို ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီ တပ္မေတာ္အျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းရန္၊ ေျမရွင္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္း၍ လယ္ယာလုပ္သားမ်ားကို ေျမယာေဝငွေပးရန္၊ တိုင္းျပည္တြင္ စက္မႈလက္မႈ ထြန္းကားေရးအတြက္ စီမံကိန္း ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔အစိုးရမ်ား ထူေထာင္ရန္၊ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေရး ဥပေဒမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရန္ စေသာ အခ်က္ (၁၅) ခ်က္ပါဝင္သည့္  လက္ဝဲ ညီၫြတ္ေရးမူကို ေမလ(၂၅) ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလုိက္သည္။ (ေနာင္အခါ ေနာက္ဆံုးအခ်က္ျဖစ္ေသာ မာက္စ္ဝါဒ လိုလားသူမ်ား ပါဝင္ေသာ မာက္စ္ဝါဒ ေလ့လာရာ အဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းရန္ အခ်က္ကို ျဖဳတ္ပယ္လုိက္သျဖင့္ ႏုမူ (၁၄) ခ်က္ဟု ထင္ရွားလာသည္။

ထုိကဲ့သို႔ သခင္ႏုသည္ ဆုိရွယ္လစ္၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္၊ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔၏ လက္ဝဲ ညီၫြတ္ေရးမူကို ထုတ္ျပန္ လုိက္ေသာအခါ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တုိ႔ကလည္း ၎တုိ႔၏ သေဘာထားမ်ားကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလုိက္ၾကသည္။ ထုိေၾကညာ ခ်က္မ်ားကို ေကာက္ႏႈတ္ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

“အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး သခင္ႏုက ၂၅-၅-၄၈ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားလံုး ညီၫြတ္ေရး၏ မ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ လက္ဝဲ ညီၫြတ္ေရးမူကို ျပည္သူလူထုေရွ႕သို႔ တင္ျပလုိက္ေလၿပီ။ ငါတုိ႔ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕သည္ ထုိညီၫြတ္ေရးမူကို ေလ့လာၿပီး ျဖစ္သည္။”

“ဤလုပ္ငန္းစဥ္ ႐ုပ္လံုးေပၚေရးမွာ လက္ဝဲအင္အားစု ညီၫြတ္စည္း႐ုံးသည္ႏွင့္ အမွ်သာ ေခ်ာေမာ လ်င္ျမန္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေပရာ သခင္ႏု ေၾကညာလိုက္ေသာ လက္ဝဲ ညီၫြတ္ေရး  အစီအမံမ်ားကလည္း ငါတို႔ လက္ခံသည္။ ျပည္သူ႔ ရဲေဘာ္အဖြဲ႕ႏွင့္ လက္ရွိ ျပည္တြင္းစစ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ အင္အားစုကလည္း ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္အတူတကြ လက္ခံလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းစစ္ ျပဳေနၾကေသာ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔သည္လည္း အမွားကို ႐ိုးသားစြာ ဝန္ခံကာ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္စဲ၍ ညီၫြတ္ေရး လမ္းစဥ္သို႔ လုိက္လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။ ယခု ေခါင္းေဆာင္ႀကီး သခင္ႏုက ဆုိရွယ္လစ္ ရဲေဘာ္ ျပည္တြင္းစစ္ကို ဆန္႔က်င္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ အျခား လက္ဝဲသမားမ်ား ပါဝင္ေသာ မတ္ဇစ္လီနင္ဝါဒကို အေျခခံသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ပါတီတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေရးသည္လည္း ငါတုိ႔ပါတီမွ စြဲျမဲစြာ ယံုၾကည္ခဲ့ေသာ မူအတုိင္းပင္ ျဖစ္၍ ငါတို႔ လံုးဝ လက္ခံသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဗမာ ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမား အစည္းအ႐ုံး (ဌာနခ်ဳပ္) မွလည္း “ယခုအခါ ဗမာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရာပါတီတုိ႔ ေဖာက္ျပန္က်ဆံုးဆဲ အခ်ိန္တြင္ လက္ဝဲပါတီတုိ႔သည္ အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာ ကဲြျပားလ်က္ ရွိေခ်သည္။ ဤ အခ်က္သည္ပင္လွ်င္ ပစၥည္းမဲ့ လယ္သမား အလုပ္သမားမ်ားအဖို႔ ဘဝသစ္ ေတာ္လွန္ဖန္တီးေရးကို အစြမ္းကုန္ ခ်ီတက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေႏွာင့္ေႏွး၍ ခရီးမတြင္ ျဖစ္ေနရေလသည္။ ထုိထက္ လက္ဝဲပါတီ အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္ေလေလ ပစၥည္းမဲ့ အလုပ္သမား လယ္သမားမ်ားအတြက္ ပိုမိုနစ္နာေလေလ ျဖစ္ရေခ်သည္။ ဤအေၾကာင္းမ်ားကို ယေန႔ ပစၥည္းမဲ့ အေပါင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ တင္ၾကည့္က ထင္ရွားမည္ ျဖစ္ေလသည္။”

“ဤလက္ဝဲ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးမ်ားတြင္ ငါတို႔ အထူးႏွစ္ၿခဳိက္ ယံုၾကည္စြာ လက္ခံဆာင္ရြက္ရမည့္ (၂) ခ်က္မွာ ေျမရွင္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စက္ယႏၲရား  တပ္ဆင္ေပးေရးတို႔ ျဖစ္ေလသည္။ ငါတို႔၏ ေျမမဲ့ယာမဲ့မ်ားအတြက္ ပထမဆံုး ေတာ္လွန္ႏွိမ္ႏွင္းရမည့္ ရန္သူႀကီးမွာ ေျမရွင္စနစ္ႀကီး ျဖစ္ေပသည္။”

“ယခုမူကား ထုိရန္သူကို အျပဳတ္ခ်၍ အႏုိင္ယူရန္ ပိုမိုျဖစ္ေျမာက္ေစမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အင္အားစုႀကီးမ်ားကို ဤလက္ဝဲညီၫြတ္ေရး  မူႀကီးသည္ ႀကီမားေသာ အကူအညီျဖင့္ ထပ္ျဖည့္ေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ငါတို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လက္ခံလုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း” ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

ထုိ႔ျပင္ စီးပြား ကုန္သြယ္ေရး အစည္းအ႐ုံးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဗမာႏုိင္ငံ) ကလည္း သခင္ႏု၏ လက္ဝဲ ညီၫြတ္ေရးမူအေပၚ ၎တုိ႔၏ သေဘာထားကို ေအာက္ပါအတုိင္း  ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္သည္။ “ငါတုိ႔၏ ဖဆပလဥကၠ႒ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး သခင္ႏုကိုယ္တုိင္ တုိင္းျပည္သို႔ တင္ျပ ေၾကညာလုိက္ၿပီးျဖစ္ေသာ တစ္မ်ဳိးသားလံုး  ညီၫြတ္ေရး ေသြးစည္းေရး မ႑ိဳင္ႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လက္ဝဲညီၫြတ္ေရး လမ္းစဥ္ျဖင့္ ေခၚယူလုိက္ျခင္းသည္ ယခု မ်က္ေမွာက္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ဘဝ အေျခအေနမ်ားအရ ကြဲျပားျခားေနၾကသည့္ လက္ဝဲအင္အားစုမ်ား ေပါင္းစည္း၍  တစ္ဖြဲ႕တစ္ပါတီ တအားစုတည္းေသာ လက္ဝဲညီၫြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ရန္ အခ်ိန္ေကာင္း အခါေကာင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု စြဲျမဲစြာ ယံုၾကည္ေၾကာင္း”

“ယခု အခ်ိန္အခါသည္ တစ္မ်ဳိးသားလံုး  ညီၫြတ္ေသြးစည္းရမည့္ အခါျဖစ္ေပသည္။ တစ္မ်ဳိးသားလံုး ညီၫြတ္ေရး မ႑ိဳင္သည္ လက္ဝဲ ညီၫြတ္ေရး အေပၚတြင္သာ အေျခတည္ေနသျဖင့္ လက္ဝဲ အင္အားစုမ်ား စုေဝး၍ တစ္စုတည္း တစ္ဖြဲ႕တည္း တစ္ပါတီတည္း ေဆာက္တည္ေရး လမ္းစဥ္အရ အားတုိက္ခြန္တုိက္ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည့္ အခ်ိန္ပိုင္း ျဖစ္ေလသည္။”

“ေခါင္ေဆာင္ႀကီး သခင္ႏု တင္ျပေသာ လက္ဝဲညီၫြတ္ေရးမူႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီးပြားကုန္သြယ္ေရး  အစည္းအ႐ုံးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ႁခြင္းခ်က္မရွိ လက္ခံ၍ အေကာင္အထည္ ထြက္ေပၚလာေအာင္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းတြင္  အစြမ္းကုန္  အားတုိက္ခြန္တိုက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ဝဲညီၫြတ္ေရး ေအာင္ရမည္။”

တဖန္ အလုပ္သမား အစည္းအ႐ုံးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဗမာႏိုင္ငံ) က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ “ငါတုိ႔၏ ေခါင္းအမိုက္ေမွာင္ အတြင္းသို႔ သက္ဆင္းခဲ့ေလၿပီဟု ထင္မွတ္ေနဆဲ အခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး သခင္ႏု၏ လက္ဝဲညီၫြတ္ေရးမူသည္ ေနလသဖြယ္ အားထားဖြယ္ရာ ေပၚခဲ့ေလၿပီ”

“ဤသည္သာ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္တုိ႔ျဖင့္ နာလံမထူျဖစ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဘဝဆိုး အေျခဆိုးသို႔ ေရာက္ေနေသာ ငါတို႔ပစၥည္းမဲ့ အလုပ္သမား လယ္သမားတုိ႔ကို ကယ္တင္ႏိုင္သည္ဟု ႐ိုးသားစြာ ယံုၾကည္ပါသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး သခင္ႏု၏ လက္ဝဲ ညီၫြတ္ေရးမူကို အႂကြင္းမဲ့ ေထာက္ခံလိုက္ပါေၾကာင္း” ေဖာ္ျပထားေပသည္။

ထို႔ျပင္ သခင္ႏု၏ လက္ဝဲညီၫြတ္ေရးမူႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးသိန္းေဖ (ျမင့္) ကလည္း “ကၽြန္ေတာ္သည္ တစ္မ်ဳိးသားလံုး ညီၫြတ္ေရး၏  မ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ လက္ဝဲညီၫြတ္ေရးကို  ေရွ႕႐ႈ၍ လည္းေကာင္း၊ ဂိုရွယ္၏ ျပည္တြင္း စစ္လမ္းစဥ္ကို ပါတီအတြင္းမွ တုိက္မရေတာ့၍ အျပင္မွ တုိက္ဖ်က္ရန္ လည္းေကာင္း ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ၂၆၊ ၃၊ ၄၈ ရက္ေန႔က ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ေလသည္။ သို႔ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ပါတီတစ္ရပ္ သီးသန္႔ေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိခဲ့ လက္ဝဲအင္အားစု အားလံုးကိုသာ  တစ္ပါတီတည္း ျဖစ္ေရး လုိလားခဲ့ေလသည္။ ယခု ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ သခင္ႏု တင္ျပေသာ ညီၫြတ္ေရးမူသည္ ကၽြန္ေတာ္လုိလားေသာ တစ္မ်ဳိးသားလံုး ညီၫြတ္ေရးသို႔ ပို႔ေဆာင္မည္ဟု ယံုၾကည္သျဖင့္ လက္ခံပါေၾကာင္း” ဟု ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းစစ္မီးသည္ စတင္ ေတာက္ေလာင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထုိစစ္မီးကို ၿငိမ္းသတ္ႏုိင္မွသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖဆပလဥကၠ႒ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သခင္ႏုသည္ လက္ဝဲ ညီၫြတ္ေရးရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပံုကို တင္ျပလုိက္ပါသည္။

ဘသိန္းလြင္

ကိုးကားစာရင္း- ဖဆပလ ဥကၠဌ သခင္ႏု တမ်ိဳးသားလံုး စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို မ႑ိဳင္ျပဳမည္မူ

                  - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္းမ်ား (၁၉၄၅-၄၇)၊ စာေပဗိမာန္ ပံုႏွိပ္တုိက္

                  - တပ္မေတာ္သမိုင္း၊ စတုတၳတြဲ (၁၉၄၈-၆၂)

No comments:

Post a Comment